Dijital Pazarlama TerimleriAffiliate marketing: Pazarlama/satış ortaklığı

Bounce rate: Siteden hemen çıkma oranı

B2B marketing: Şirketler arası pazarlama

B2C marketing: Şirket-tüketici arasındaki pazarlama

Click/clickthrough rate (CTR): Tıklama oranı

Completion rate (CR): Video reklamların ne kadarının izlendiğinin oranı

Consumer/user generated content (UGC): Kullanıcı/tüketici tarafından üretilmiş içerik

Contextual advertising: Bağlamsal reklam

Conversion rate: Dönüşüm oranı

Cost per action (CPA): Eylem başı maliyet

Cost per click (CPC): Tıklama başı maliyet

Cost per mille (CPM): Bin gösterim başına maliyet

Display advertising: Görüntüleme esasına dayalı reklamcılık

Earnings per click (EPC): Tıklama başına gelir

Earnings per visitor (EPV): Ziyaretçi başına gelir

Frequency cap: Reklam gösterim sıklığı

Gross rating point (GRP): Bir reklamın belirli bir süre içinde elde ettiği brüt izlenmeImpression: Gösterim

Interactive advertising: İnteraktif/Etkileşime açık reklamcılık

Key performance indicator (KPI): Performans göstergesi

Landing page: Hedef sayfa

Pay per click (PPC): Tıklama başına ödeme

Pay per impression (PPI): Gösterim başına ödeme

Pay per sale (PPS): Satış başına ödeme

Premium content: Özel içerik

Real time bidding (RTB): Gerçek zamanlı artırma

Real time marketing (RTM): Gerçek zamanlı pazarlama

Return on investment (ROI): Yatırım geri dönüşü

Search engine marketing (SEM): Arama motoru pazarlaması

Search engine optimization (SEO): Arama motoru optimizasyonu

Unique user: Tekil kullanıcı

Visit duration: Ziyaret süresi

Word of mouth marketing: Ağızdan ağza yayılan pazarlama